Politika ochrany osobních údajů

Úvod
Vítám Vás na mojí webové stránce a děkuji vám za projevený zájem o ochranu osobních údajů. Naše společnost bere váš soukromí vážně a přijímá veškerá opatření k zajištění bezpečnosti osobních údajů, které nám poskytujete.

Zpracování osobních údajů upravuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), známe jako GDPR.

Kdo jsem
[JMÉNO FIRMY], s [adresa sídla] (dále jen „my“, „naše“ nebo „nás“), jsme zodpovědní za shromažďování, zpracování a ochranu vašich osobních údajů v souladu s platnými právními předpisy o ochraně osobních údajů.

Shromažďované údaje
Shromažďujeme osobní údaje pouze v nezbytném rozsahu a pouze za účelem, pro který byly poskytnuty. To může zahrnovat jméno, e-mailovou adresu, telefonní číslo nebo jiné údaje nezbytné pro poskytování našich produktů nebo služeb.

Zpracování údajů
Vaše osobní údaje zpracováváme pouze za účelem, pro který byly shromážděny, a v souladu s platnými právními předpisy o ochraně osobních údajů. Vaše údaje nebudou prodávány, pronajímány ani sdíleny s třetími stranami bez vašeho souhlasu, s výjimkou situací stanovených zákonem.

Bezpečnost údajů
Přijímáme opatření k zajištění bezpečnosti vašich osobních údajů a chráníme je před neoprávněným přístupem, ztrátou, zneužitím nebo neoprávněným zveřejněním. Všechny údaje jsou uchovávány na bezpečných serverech a přístup k nim má pouze oprávněný personál.

Práva subjektů údajů
Máte právo požadovat informace o zpracování vašich osobních údajů, jejich opravu nebo výmaz, omezení zpracování a přenositelnost údajů. Můžete kdykoli odvolat svůj souhlas se zpracováním údajů nebo podat stížnost u dozorového orgánu.

Cookies
Naše webová stránka může používat cookies k zlepšení uživatelského zážitku. Cookies jsou malé textové soubory uložené na vašem zařízení. Můžete kdykoli změnit nastavení cookies ve svém prohlížeči.

Kontakt
Pokud máte otázky nebo obavy ohledně naší politiky ochrany osobních údajů, kontaktujte nás na [e-mailová adresa] nebo na [telefonní číslo].

Tato politika ochrany osobních údajů byla naposledy aktualizována 28.11.2023.

Děkuji za důvěru a za to, že jste si vybrali moje služby.